PalmTree to platforma internetowa, której celem jest zbudowanie społeczności skupionej wokół sztuki. Mogą się na niej rejestrować artyści, galerie sztuki, rzeczoznawcy, konserwatorzy sztuki, inwestorzy i kolekcjonerzy. Platforma jest formą ekosystemu sztuki, w którym można nawiązać profesjonalne relacje biznesowe nie tylko z dyplomowanymi artystami, ale na przykład z prawnikami specjalizującymi się w prawie autorskim.

  • Pomysł powstał w ramach projektu Strefa Pomysłodawcy i jako jeden z trzech zakwalifikował się do jego ostatniej, trzeciej fazy.

  • Pomysłodawczyni została laureatką konkursu MOCne w Biznesie 2022 i otrzymała Grant rozwojowy. Konkurs był organizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz bank Santander.
  • MEDIA

————-

PalmTree is an online platform, which has the goal of building a community centered around the arts. Artists, art galleries, art experts, art conservators, investors and collectors can register there. The platform will establish an art ecosystem, where the users can form professional business relationships not only with certified artists, but, for example, with lawyers specializing in copyright law.

  • The idea was created as part of the Strefa Pomysłodawcy project and was one of three qualified for its third and last phase.

  • The founder became a laureate of the MOCne w Biznesie 2022 competition and received a Development Grant. The competition was organized by the Polska Fundacja Przedsiębiorczości and the Santander Bank.
  • MEDIA